Siirry sisältöön

Virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet kuntoutuksen ja elämänhallinnan tukena

Kuvassa Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) Katja Huttunen ja Milja Forsman koulutuskeikalla Pieksämäellä. Kuvassa myös Diakin Marina Steffansson ja Virpi Kuvaja-Köllner.
Digi perheiden voimavarana -hankkeemme vuosipäivä lähestyy. Ensimmäisen vuoden aikana olemme oppineet paljon virtuaalitodellisuuden ja 360-kameroiden hyödyntämismahdollisuuksista kuntoutuksessa ja elämänhallinnan tukemisessa, erityisesti autismin ja ADHD-oireisten nuorten näkökulmasta. Nyt haluamme jakaa tätä vuoden aikana kertynyttä tietämystämme myös teille lukijoillemme.

Valtaosa kehittämis- ja tutkimustyöstä näyttää tapahtuvan angloamerikkalaisissa maissa. Helpoiten konkreettisia esimerkkejä virtuaalitodellisuuden ja 360-kameran hyödyntämisestä löytyy itseasiassa YouTubesta. Videoita on peleistä ja harjoitteista, joissa esimerkiksi tuetaan sosiaalisia taitoja ja ”joint attention” -taitoja eli kun tavoitteena on, että kaksi ihmistä keskittyy samaan asiaan samaan aikaan (oma käännös olisi yhteyden ja huomion saaminen, ja toivotun tehtävän loppuun suoritus, liittynee toiminnanohjaukseen)1. Jotta harjoitteista saadaan paras mahdollinen hyöty, niin ohjaajalla/terapeutilla pitäisi olla mahdollisuus samaan näkymään, mitä lasien käyttäjä näkee. Nykyinen teknologia mahdollistaa tämän näkymän eli striimauksen hyvin helposti joko älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen näytölle.

Virtuaalitodellisuutta hyödyntäviä harjoitteita ja pelejä on tarjolla ainakin seuraavien kehitettävien asioiden osalta kuten keskittymiskyky, uusiin paikkoihin tutustuminen, vuorovaikutustaidot, katsekontakti jne. Esimerkiksi keskittymistä kehittävissä harjoitteissa hyödynnettiin altistusta2. Eli lasien käyttäjä koki lasien kautta yleisiä luokkahuoneessa esiintyviä häiriötekijöitä kuten juttelua, tavaroiden tipahtelua lattialle, ikkunan ohi kulkevia ihmisiä jne.

Nuorten keskuudessa ahdistuneisuus ja erityisesti sosiaalisten tilanteiden pelko on yhä yleisempää. Englannin kielessä näitä taitoja, joita tarvitaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, kutsutaan ”soft skills”. Jos nyt ymmärsimme oikein, niin social skills on soft skills-sanan alakäsite. Dallasissa nuorille tarjottiin mahdollisuutta kokeilla virtuaalitodellisuutta näiden kohtaamis/tilannetaitojen harjoittelussa. Ohjelmassa nuoret harjoittelivat esimerkiksi keskustelun avauksia. Harjoittelun myötä nuoret saivat enemmän itsevarmuutta. Ohjelma koostui kymmenestä 30 minuutin harjoittelusessiosta viiden viikon ajanjakson aikana.3 Kansasin yliopiston VOISS-projektissa tuotettiin 25 erilaista tapahtumaa, joissa voitiin harjoitella kohtaamisia ja vuorovaikutustilanteita esimerkiksi koulun käytävillä.4

Tanskassa erityistä tukea tarvitsevat nuoret uskaltautuivat avattaren rooleissaan juttelemaan ja pelaamaan pelejä muiden nuorten kanssa.5 Onnistunut vuorovaikutustapahtuma oli heille uusi kokemus, johon he eivät olleet aikaisemmin kyenneet ns. luonnollisissa ympäristöissä. Virtuaalitodellisuus antoi heille rohkeutta kokeilla asioita, joita ei omana itsenä uskallettu tehdä. Harjoitteiden tavoitteena oli, että nämä virtuaalimaailmassa opitut taidot siirtyisivät vähitellen myös tavalliseen arkeen. Myös uusiin ympäristöihin ja tuntemattomiin paikkoihin on mahdollista tutustua etukäteen 360-kameraa ja virtuaalilaseja hyödyntämällä.

Tähän mennessä meidän hankkeessamme on järjestetty tilaisuuksia, joissa on esitelty virtuaalitodellisuuden ja 360-kameroiden hyödyntämismahdollisuuksia nepsynuorten arjen ja kuntoutuksen tukemisessa. Olemme tarjonneet yhteistyökumppaneidemme käyttöön Oculus ja PICO-laseja sekä Insta360-kameroita. Mysteeri 24/7 on ollut ensimmäinen hyötypeli, jota hankkeessamme testattiin heti alkuvuodesta. Keväällä järjestettiin 360-kameran käyttökoulutusta ja lähiviikkoina julkaistaan peli, jonka suunnittelemisessa ja kehittämistyössä me sekä meidän yhteistyökumppanimme ovat saaneet olleet mukana.

Pelin idea syntyi hankkeen alkuvaiheessa, kun mukana olevat yhteistyökumppanit kertoivat heidän tarpeistaan. Kuntoutuksessa olisi tilaa uusille ideoille, jotka tukisivat kiintymyssuhteen vahvistumista, vuorovaikutustaitoja, toiminnanohjausta, syy-seuraus-aiheen ymmärtämistä jne.  Kiintymyssuhteen vahvistamiseen emme keksineet keinoja, vuorovaikutustaitoihin on jo olemassa joitain harjoitteita, toiminnanohjaukseen käytimme Mysteeri 24/7 peliä. Erään jo olemassa olleen pelin pohjalta lähdimme yhteiskehittämään peliä, joka huomioisi syy-seuraus-suhteen. Näistä kaikista lisää tietoa seuraavissa blogeissa.

  1. Using Virtual Reality to Help Kids with Autism: www.youtube.com/watch?v=n87yaF37QEc

Videolla esitelty alusta, jossa tarjolla erilaisia tuotteita: www.floreotech.com/

  1. Virtual Reality Used in ADHD Study at UC Davis Health: www.youtube.com/watch?v=hwWxTbV7orM
  2. Virtual Reality Could Help Teens Deal With Social Anxiety, ADHD, And More: www.youtube.com/watch?v=ZpC3f0G0RX0
  1. VOISS Virtual Reality Social Skills Scenario 11 Example: www.youtube.com/watch?v=otDrRn8ASJk
  2. Social Skills Training in Virtual Reality for Adolescents with Autism Spectrum Disorder: www.youtube.com/watch?v=Vwfj1CHiC78

Kuvassa Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) Katja Huttunen ja Milja Forsman koulutuskeikalla Pieksämäellä. Kuvassa myös Diakin Marina Steffansson ja Virpi Kuvaja-Köllner.


Kirjoittajat:

Hankkeen projektipäällikkö Virpi Kuvaja-Köllner ja TKI-asiantuntija Marina Steffansson.