Siirry sisältöön

Voimaa virtuaalisesti, tukea perheen tarpeiseen!

Oletko pohtinut, miten vastaanotoilla tai harvakseltaan kotiympäristössä toteutettavat harjoitteet neurokirjon nuoren kuntoutuksessa saataisiin useammin käyttöön? Yksi ratkaisu tulevaisuudessa voisivat olla virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet.

Testaamme ja kehitämme virtuaalitodellisuuden ja hyötypelien mahdollisuuksia perheille, joissa nuorella on nepsypiirteitä, kuten toiminnanohjauksen haasteita, tai esimerkiksi ADHD- tai autismikirjon diagnoosi.

Koska nuoret käyttävät päivittäin digitaalisia välineitä, voi kuntoutuksen siirtyminen virtuaalitodellisuutta hyödyntävään maailmaan olla hyvinkin luontevaa ja motivoivaa. Virtuaalitodellisuudessa on mahdollista luoda lukuisia erilaisia ympäristöjä, joita voidaan muokata nuorelle sopivaksi.

Millaisiin tilanteisiin virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet sopivat?

Neurokirjoon kuuluvilla nuorilla virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää esimerkiksi:

  • Sosiaalisten taitojen vahvistamisessa
  • Tunteiden säätelyssä
  • Impulsiivisen käyttäytymisen ja riippuvuuksien hallinnassa
  • Vahvuuksien hahmottamisessa ja itsetunnon tukemisessa

Lisäksi aiomme selvittää, voiko virtuaalitodellisuutta hyödyntää kiintymyssuhteen vahvistamisessa.

Virtuaaliset mahdollisuudet osana nuoren kuntoutusta

Virtuaalitodellisuudessa uusia taitoja voi harjoitella turvallisessa ja helposti toistettavassa ympäristössä. Joskus harjoittelu virtuaalitodellisuudessa sopii oikeaa tilannetta paremmin harjoitteluun, sillä sitä käytettäessä ulkopuolelta tulevat ärsykkeet saadaan suljettua pois. Tällöin harjoitteluun on helpompi keskittyä.

Virtuaalitodellisuus tarjoaa lisää joustavuutta ja yksilöllisyyttä kuntoutukseen, sillä neurokirjon moninaisuuden takia kuntoutukseen ei ole tarjolla yhtä valmista menetelmää.

Virtuaalitodellisuutta hyödyntäen kuntoutuksessa tapahtuvien toistojen määrä lisääntyy.

Pelillisyyttä hyödyntämällä saadaan tuttuihin ja hankalampiinkin teemoihin keveyttä ja uudenlaista otetta. Pelillisyyttä voi hyödyntää, olipa tavoitteena nuoren motivointi, sitouttaminen, tutustuttaminen tai uuden oppiminen.

Seuraa hanketta ja mahdollisuuksia teidän perheellenne