Siirry sisältöön

Virtuaalitodellisuus käyttöön sosiaalialalla

Virtuaalitodellisuuteen pohjautuvaa osaamista on kehitetty terveydenhuollon kuntouttavassa työssä, mutta sosiaalialalla kyseistä osaamista ei vielä juuri ole.

Tulevaisuudessa tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja vuorovaikutteiseen työhön asiakkaan kanssa. Virtuaalitodellisuus ja sen erilaiset käyttömahdollisuudet rikastuttavat kuntoutusta monin eri tavoin, mutta niiden käyttö työelämässä vaatii uutta ja erilaista osaamista lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskennellessä.

Nyt testaamme ja kehitämme työsi tueksi uudenlaisia mahdollisuuksia virtuaalisen kuntoutuksen ja muun perheiden kanssa tehtävän työn tueksi sosiaalialalla. Yhdessä tehty testaaminen ja kehittämistyö on avain parempiin ja toimivampiin palveluihin myös niiden perheiden kanssa, joissa on nepsypiirteinen nuori.

Ammattilaiset voivat tukea nuorta suoriutumaan mahdollisimman itsenäisesti oman arjen askareista esimerkiksi virtuaalisten hyötypelien avulla. Harjoitusten toistot ja siirtyminen arkiympäristöön on tärkeää toiminnanohjauksen haasteissa.

Virtuaalitodellisuus mahdollistaa perheenjäsenten tukemisen laaja-alaisesti arjessa sekä harjoitusten tekemisen paikasta ja ajasta riippumatta.

Erilaisia teemoja kehitettävillä virtuaalipeleillä voivat olla esimerkiksi  

 • terveyspelit 
 • uutispelit 
 • oppimispelit 
 • mainospelit 
 • liikuntapelit.  

Hyötypelit avustavat ammattilaista ohjaustyössä. Hyötypelien käyttömuotoja voidaan hyödyntää neurokirjon lasten- ja perheiden kuntoutuksessa ja itsenäisen elämän tukena. 

Neurokirjo ja virtuaalitodellisuus

Kuntoutuksessa harjoitusten toistot ja siirtyminen arkiympäristöön on tärkeää. Virtuaalitodellisuus mahdollistaa harjoitusten tekemisen ajasta ja paikasta riippumatta.

Ammattilaiset voivat tukea erilaisten virtuaalisovellusten avulla perheenjäseniä laaja-alaisemmin omassa elinympäristössä.

Virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia:

 • Monipuolistaa kuntoutuksen työmenetelmiä
 • Vahvistaa ja laajentaa asiantuntijuutta sosiaalialan kuntoutuksessa
 • Mahdollistaa harjoittelun yksilölliset tarpeet huomioiden
 • Siirtää harjoittelun lähemmäksi todellista arkea
 • Osallistaa koko perhe mukaan harjoitusten toteuttamiseen
 • Nostaa toistojen määrä, parantaa vaikutuksia
 • Onnistumiset vahvistavat motivaatiota
 • Toimintatapojen digitalisointi mahdollistaa ja monipuolistaa palvelujen käyttöä myös harvaanasutuilla alueilla
 • Nuori voi kokea virtuaalimaailman harjoitukset erityisen mielekkäinä

Haluatko tietää hankkeestamme enemmän?