Siirry sisältöön

Virtuaaliesittelyjä kuntoutuksen tueksi

Vaalijalan kirkon virtuaaliesittely
Vaalijalassa on asiakkaiden mahdollista tutustua eri paikkoihin, kuten Makupadan ruokalaan, Cafe Sopukkaan, kirkkoon, Huili-kahvilaan sekä kuntosaliin etukäteen virtuaalilasien ja 360-kuvien avulla. Pappilanmäen palvelukotiin on myös mahdollista tutustua ja tehdä virtuaalinen kierros palvelukodin tiloissa.

360-kuvien ja virtuaalilasien avulla on mahdollista tutustua paikkoihin ja ympäristöihin käymättä niissä itse fyysisesti paikan päällä. 360-kuvaa voi katsoja tarkastella mistä tahansa suunnasta. Kuviin liitettävien interaktiivisten elementtien avulla katsoja voi puolestaan kontrolloida tilassa liikkumista sekä avata uusia näkymiä tai saada lisätietoa kohteesta.

Vaalijalassa 360-kuvin toteutettuja esittelyjä käytetään, kun halutaan tutustuttaa asiakas uuteen tilanteeseen tai paikkaan. Esimerkiksi Vaalijalan kirkosta toteutetun 360-esittelyn lähtökohtana on esitellä kirkkotila sellaisena kuin se tilaan saapujan silmin näyttää sekä kertoa, mitä tilassa tapahtuu.

”Kuvien avulla näkee kirkon tilaan saapujan silmin. Näkee, mitä penkillä istuttaessa on edessä eli alttarin sekä mitä on istujan selän takana eli urut. Alttarin kuvassa näkee, miten pappi on alttarin takana sekä mitä ehtoollisella tapahtuu”, kuvaa esittelyä kehitysvammapappi Rauni Tarvonen.

Hän oli suunnittelemassa Vaalijalan kirkon 360-esittelyä yhdessä kuvaukset käytännössä toteuttaneen Diakin opiskelijan Katri Kuivaisen sekä Vaalijalan koulutussuunnittelija Maarit Luojuksen kanssa.

”Kyllähän siinä aikaa meni hetki, kun yhdessä ensin ideoitiin ja suunniteltiin kuvakulmia sekä mietittiin, miten tilan saa esiteltyä selkeästi ja kuvattua mitä esimerkiksi ehtoollisella tapahtuu”, kertoo Rauni Tarvonen.

Hän on tyytyväinen siihen, että esittelyyn saatiin mukaan urkujen ääni soittimen esittelyn yhteyteen. Monille ensikertalaisille urkujen ääni kun voi olla täysin uusi juttu ja alkuun vähän säikäyttäväkin asia. Myös aistialttariin voi tutustua kirkkosalin esittelyn yhteydessä virtuaalisesti.

Hyvä suunnittelu auttaa kuvauksessa

Vaalijalan 360-esittelyt toteuttanut sosionomiopiskelija Katri Kuivainen vietti Vaalijalassa pari päivää kuvauksia tehden. Hänestä 360-kameralla kuvaaminen oli helppoa, samoin virtuaaliesittelyjen toteutukseen käytetyn Roundme-sovelluksen käyttö.

”Kuvauksen suunnittelussa on hyvä huomioida se, ettei ihmisiä pääsääntöisesti saa näkyä kuvissa. Myöskään sellaisia tavaroita ei kannata jättää kuviin, jotka eivät ole oleellisia esittelyn kannalta. Valaisu on myös tärkeää miettiä etukäteen, että saadaan hyvin valaistuja ja selkeitä kuvia”, Katri Kuivainen kertoo.

360-esittelyjen teko kuului hänellä osana Diakin opintojen harjoittelua. Kuivainen opiskelee Diakin Helsingin kampuksella ja viimeisessä harjoittelussa täytyi olla mukana jossakin hankkeessa tai kehittämistyössä.

”Tiesin, että Diakilla on hankkeita menossa, joten hain mukaan Digi perheiden voimavarana -hakkeeseen. Puolivälissä harjoittelua minua pyydettiin kuvaamaan Vaalijalaan. Tämä kuvaustyö vastasi hyvin hankkeen tavoitteita ja sopi omaan kehittämistehtävääni eli pääsin itse tuottamaan materiaalia”, kertoo Katri Kuivainen.

360-kuvat palvelevat monipuolisesti kuntoutusta

Vaalijalan koulutussuunnittelija Maarit Luojuksen mukaan 360-kuvien ja VR-teknologian yhdistäminen palvelee monipuolisesti kuntoutusta. Teknologiaa voidaan käyttää apuna esimerkiksi muuttovalmennuksessa, kun esitellään yksikköä etukäteen asiakkaalle. Tällainen esittely on jo tehty Pieksämäellä sijaitsevasta Pappilanmäen palvelukodista.

Lisäksi virtuaalisella 360-esittelyllä voidaan auttaa asiakkaita käsittelemään erilaisia fobioita, tunnetaitoja, impulsiivisuutta sekä toiminnan säätelyä. Virtuaalisesti voidaan harjoitella ja tutustua myös esimerkiksi hammaslääkärissä käyntiin.

Vaalijalan virtuaaliset esittelyt on toteutettu osana Diakonia ammattikorkeakoulun Pieksämäen kampuksen hallinnoimaa Digi perheiden voimavarana -hanketta. Hankkeessa testataan ja kehitetään virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia sosiaalialan henkilöstön työvälineenä neurokirjoon kuuluvien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukemisessa. Lisäksi se tukee sosiaalialan työntekijöiden virtuaalitodellisuuden osaamista ja käyttöä nuorten ja perheiden ohjauksessa.

”Vaalijalaan olemme saaneet hankkeen kautta käyttöön myös välineitä, kuten 360-kameroita, sekä koulutusta laitteiden ja virtuaaliesittelyjen toteutuksessa käytettävien ohjelmistojen käyttöön”, kertoo Maarit Luojus.

Kuva: Vaalijalan kirkon virtuaaliesittelyssä pääsee tutustumaan alttariin. Alttarin takana seisoo kehitysvammapappi Rauni Tarvonen. Infopisteistä voi katsoa, mitä on ehtoollinen ja millainen on öylätti.

Juttu on aikaisemmin julkaistu Vaalijalan verkkolehdessä.


Kirjoittaja:

Tero Eloranta