Siirry sisältöön

Hankkeen loppujulkaisu: Virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia nepsy-piirteisten nuorten kuntoutuksessa

Digi_perheide_voimavarana_loppujulkaisu_kansikuva

Virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia nepsy-piirteisten nuorten kuntoutuksessa – Kokemuksia Digi perheiden voimavarana -hankkeesta

Digi perheiden voimavarana -hankkeella oli useita tavoitteita, joista yhtenä oli edistää ja vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden ohjauksessa toimivien työntekijöiden digitaalisten taitojen käyttöä palveluissaan sekä laajentaa heidän osaamista VR-teknologiaan ja pelillisyyteen.

Lisäksi tavoitteena oli arvioida kehitettyjen palveluiden käytettävyyttä. Tavoitteena oli myös tukea digiloikkaa ja antaa uusia menetelmiä yhteistyökumppanien omaan toimintaan ja ohjaukseen. Yhteistyökumppaneiden tarpeista lähdettiin tarkentamaan tavoitteita ja sovittamaan niihin tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä. Kohderyhmäksi valikoi-
tui erityisesti ADHD- ja ADD-nuoret ja ikäryhmäksi 12–18-vuotiaat. Yhteistyökumppanit nostivat esille kolme tärkeää tavoitetta, joita virtuaaliteknologian avulla päätettiin tavoitella. Ne olivat kiintymyssuhteen ja tunnetaitojen vahvistaminen sekä impulsiivisten toimintojen säätely.

Hankkeen loppujulkaisussa pääset tutustumaan hankkeen sisältöihin ja toteutukseen. Kerromme, kuinka hanke kehitti yhteistyössä yhteistyökumppaneiden, nuorten ja Virtual Dawn -peliyrityksen kanssa uudenlaisen syy-seuraus-pelin ja miten peli vastasi tarpeisiin. Kerromme hankkeen järjestämistä virtuaaliteknologian koulutus- ja ohjaustilaisuuksista ja siitä, miten virtuaaliteknologia sopii myös sosiaalialalle sekä millaisia kokemuksia virtuaaliteknologiasta on kertynyt nuorten ohjaustyössä. Hankkeen yhteistyökumppanit Vaalijalasta kertovat kokemuksiaan 360-kameran ja virtuaalilasien hyödynnettävyydestä kuntoutuksen näkökulmasta. Hankkeelle opinnäytetyönsä tehneet sosionomiopiskelijat kertovat työnsä tuloksista. Kerromme, kuinka virtuaaliteknologiaa voi käyttää sosiaalialalla. On tärkeää kuulla, miten sosiaalialan ammattilaiset kokevat virtuaaliteknologian. Hyvien kokemusten avulla uudet menetelmät voivat juurtua ja levitä sosiaalialan työyhteisöihin myös valtakunnallisesti.

Virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia nepsy-piirteisten nuorten kuntoutuksessa – Kokemuksia Digi perheiden voimavarana -hankkeesta (pdf)